POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Administrator i Właściciel strony https://moneyace.pl, o którym mowa w § 1 Regulaminu jest równocześnie Administratorem danych osobowych. Polityka prywatności opiera się na poszanowaniu danych osobowych Użytkowników. Dane osobowe, które przekazują Użytkownicy, są wykorzystywane w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.).
 2. W razie korzystania przez Użytkownika bez rejestracji, pozostaje on w pełni anonimowy. W przypadku Użytkowników (osób zarejestrowanych i po przeprowadzonej aktywacji Konta) może być konieczne podanie danych osobowych w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności zamkniętej (funkcjonalności strony dostępnej tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).
 3. Wszelkie dane osobowe dostarczane przez Użytkowników są wykorzystywane wyłącznie w celu świadczenia usług przez Administratora. Każdy Użytkownik ma prawo żądać od Administratora usunięcia bądź poprawy danych osobowych zawartych w bazie obsługiwanej przez Administratora.
 4. Użytkownik ma prawo przeglądać swoje dane osobowe, usuwać je oraz poprawiać.
 5. W przypadku zgłoszenia przez Użytkownika żądania usunięcia jego danych osobowych z bazy nie będzie możliwe świadczenie usług przez Administratora za pośrednictwem jego Konta na stronie z przyczyn technicznych. Usunięcie danych osobowych z bazy jest równoznaczne z usunięciem Konta Użytkownika co powoduje brak dostępu do funkcjonalności zamkniętych. Przesłanie żądania usunięcia danych osobowych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na niemożność korzystania z Usług zamkniętych.
 6. Użytkownik ma obowiązek podawania prawdziwych danych, jeżeli wymagane jest ich podanie oraz zobowiązany jest do aktualizowania tych danych w razie ich zmiany.
 7. Dane podane przez Użytkownika w którejś z części strony powodują, że dane te mogą zostać wykorzystane w pozostałych częściach strony na potrzeby funkcjonalności świadczonych poprzez stronę.
 8. W częściach strony gdzie Użytkownik może publikować własną treść, ma możliwość publikacji również swoich danych osobowych co stanowi wyłącznie jego decyzję. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie danych osobowych, które nastąpiło wskutek działalności Użytkownika.
 9. Użytkownik podając dane osobowe w jakiejkolwiek części strony wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych na cele określone w Regulaminie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204).
 10. W przypadku wzięcia przez Użytkownika udziału w konkursie lub akcji promocyjnej, zgłaszając swój udział Użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych, oraz ujawnienie jego danych w razie wygranej. Zgoda może być cofnięta przez Użytkownika jednak powoduje to wyłączenie możliwości wygrania nagród w nierozstrzygniętych konkursach, mimo zgłoszenia w nich udziału.
 11. W przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika na otrzymywanie informacji newsletter Użytkownik wyraża tym samym zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204).
 12. Dane osobowe Użytkownika nie są udostępniane innym podmiotom bez zgody Użytkownika, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych przez prawo. Inni Użytkownicy mają do wglądu wyłącznie Nazwę Użytkownika oraz adres e-mail Użytkownika. Przetwarzać dane osobowe mogą również podmioty upoważnione na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).
 13. Wszelkie dane o Użytkownikach są przechowywane i przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów przewidzianych przez polskie prawo. Administrator podjął następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 14. Połączenia są szyfrowane za pomocą protokołu SSL.
 15. Weryfikacja dostępu za pomocą loginu i hasła.
 16. Automatyczne wygasanie sesji przy braku aktywności użytkownika w systemie.
 17. Strona wykorzystuje pliki cookies zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 ze zm.). Więcej o polityce cookies w § 2.

§ 2 Polityka cookies

 1. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
 2. Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.
 3. Administrator może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 4. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Użytkownika.
 5. Dane osobowe podane w formularzu mogą stanowić zbiór danych osobowych, zarejestrowany przez Administratora w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 6. Dane osobowe podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
 7. Dane osobowe podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi.
 8. Informacja o plikach cookies.

§ 3 Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania stroną oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

§ 4 Udostępnienie danych

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Administratora upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

§ 5 Ograniczenie odpowiedzialności

Ograniczenie odpowiedzialności – Właściciel strony nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie błędy i uchybienia oraz skutki decyzji podjętych na podstawie informacji prezentowanych na portalach internetowych MoneyAce, w produktach (w tym w serwisie https://moneyace.pl/), newsach, analizach i innych materiałach. MoneyAce gwarantuje, iż informacje te powstają na podstawie analiz i wyników badań przeprowadzanych przez MoneyAce samodzielnie oraz w oparciu o rzetelne i niezależne źródła danych. Strony internetowe MoneyAce zawierają linki do innych stron www, Moneyace nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich prowadzących te strony www lub będących ich właścicielami.